Oficiálne vyjadrenie riaditeľa Národného onkologického ústavu v Budapešti o vode KAQUN

08.10.2017 14:45

Oficiálne vyjadrenie riaditeľa Národného onkologického ústavu v Budapešti o vode KAQUN

 

Email not displaying correctly?
View it in your browser.

 
 

 

 

 

VODA KAQUN

Zastavenie HYPOXIE unikátnou oxygenoterapiou

 

   

 

 

 

 
 
 

V predchádzajúcom mailovej komunikácii sme Vám vysvetlili stav hypoxie.

Dovoľte mi krátke zhrnutie:
Hypoxia je  stav, v ktorom je do ľudského tela alebo jeho časti  v nedostatočnej miere dodávaný kyslík.
Podľa Dr. Otta Heinricha Warburg medzi dva základné dôvody vzniku všetkých ochorení a rakoviny patrí hypoxia a kyslé prostredie v organizme. 
"Všetky zdravé bunky majú prirodzenú potrebu kyslíku, ale rakovinové bunky dokážu žiť aj bez kyslíku ("nedýchajú kyslík"). Tieto rakovinové bunky však nedokážu prežiť v prostredí s vysokým obsahom kyslíku."

Ako môžete vidieť na pravom bočnom panely voda KAQUN rieši obe základné dôvody vzniku ochorení. Úprava vody prostredníctvom technológie KAQUN SYSTEM (TM) dokáže zmenšiť clustre*  vody a stabilne do nich naviazať kyslík v takom množstve ako neobsahuje žiadna iná voda.

Tieto clustre sú tak malé, že dokážu penetrovať ľudské tkanivo a dostávajú sa tak priamo ku každej bunke, kde následne prostredie bunky alkalizujú (odstraňujú kyslé prostredie) a transportujú kyslík priamo do bunky.

Ako bolo spomenuté vyššie v takto upravenom prostredí nemajú rakovinové bunky šancu prežiť.

*Cluster = malá skupina atómov alebo molekúl

  

Oficiálny výskum
Národného onkologického ústavu v Budapešti

 


 


Pozn. výskum Vody KAQUN stále prebieha

Professor Dr. Miklos Kasler PhD. DSc.

"...Doterajšie výskumy ukazujú, že terapia pitím a kúpaním vo vode KAQUN je prospešnou pomocnou terapiou pre upravenie kvality života, znižovania úzkosti a ich efektívneho udržiavania..." 

"... V kontrolnej skupine pacientov podrobujúcich sa liečbe rádioterapiou, boli vedľajšie účinky rádioterapie zredukované pri každom jednom subjekte..."

"...Doterajšie výskumy ukazujú, že voda KAQUN môže byť ustanovená ako podporná terapia pre pacientov..."

"Predpokladáme, že v nasledujúcich štúdiách dosiahneme vyššiu úroveň dôkazov."

KAQUN vo svojej podstate nikdy netvrdil alebo nebol zameraný na liečbu rakoviny, ale môže mať potenciál stať sa rešpektovanou podpornou liečbou pre onkologických pacientov.
Kvalita života, zredukovanie vedľajších efektov, mentálne a emocionálne zdravie sú našimi primárnymi oblasťami, aj keď ďalšie štúdie môžu odhaliť dodatočné aspekty, ako potenciál liečenia rán, zlepšenie imunitného stavu na bunkovej úrovni, priaznivé zmeny v mitochondriálnych aktivitách, či zvyšovanie obsahu vitamínu C.  

 

 

VODA KAQUN

 

   

 

 

 

 

Nesýtená pramenitá voda 
 

Obsah stabilne naviazaného kyslíku:

min 18 mg/l

 

pH vody:

7,1 - 7,5 
 

Určená pre:

- zdravých, ktorých zaujíma ich zdravie

- intenzívne mentálne pracujú (manažeri, študenti, podnikatelia), pracujúci pod stresom 

- pacientov s chronickými ochoreniami- kožné, reumatické, pohybové či dýchacie problémi

- ľudí s poškodenými tkanivami a orgánmi, spôsobenými hlavne nedostatkom kyslíka - HYPOXIOU

- podrobujúcich sa liečbe rakoviny

- zotavujúci sa po operáciach, keď potreba kyslíku v organizme stúpa

- fyzicky aktívnych (športovci), pre zvýšenie sily a výkonu, zníženie reakčných časov a oddialenie nástupu „svalovice“

 

 
 

 

Professor Dr. Miklos Kasler PhD. DSc.
Director General National Institute of Oncology Budapest

 

 

 
 
 

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend

Copyright © 2016 KAQUN sk, All rights reserved.
Tento email je zasielaný všetkým členom klubu KAQUN.

Our mailing address is:

KAQUN sk

A.Hlinku 37/11

Piešťany 92101

Slovakia


Add us to your address book


 

unsubscribe from this list | update subscription preferences

 
 

 

Kontakt

LYMFOSTUDIO

info@lymfostudio.sk

Prevádzka :
Bc Mária Macánková
Kátovská 25
908 51 Holíč SR

Korešpodenčná adresa :
Bc. Mária Macánková
Jednoradová 1539/15
90851 Holíč SR

+421915589879
+421911660211

Vyhľadávanie

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode