Stručné zhrnutie štúdii vykonaných v r. 2004 s vodou KAQUN

08.10.2017 14:19

Stručné zhrnutie štúdii vykonaných v r. 2004 s vodou KAQUN

 

View this email in your browser

 
 

https://gallery.mailchimp.com/63ac2842ec9bf8de220d883dd/images/990442a2-b5a4-4ecd-8327-78fd531f7695.jpg

 


          VODA KAQUN

 

            je unikátna, na kyslík bohatá, nesýtená pramenitá voda, ktorá je schopná zastaviť hypoxiu (stav nedostatku kyslíka) bez vedľajších účinkov a zároveň výrazne stimuluje imunitný systém.
 
Z praxe vieme, že zlepšuje kvalitu života onkologického pacienta, významne napomáha regenerácii organizmu a zmierňuje vedľajšie účinky onko terapií. Videli sme mnohé prípady zlepšenia stavu pacienta.
 
Tak ako Vás i nás zaujíma:

  • Prečo je iná ?
  • Prečo dokáže odstrániť hypoxiu?
  • Prečo posiľuje imunitu?
  • Prečo dokáže pomôcť?

 
Na tieto i ďalšie otázky hľadáme odpovede prostredníctvom oficiálnych vedeckých štúdií.
Vedecké štúdie skúmajúce vlastnosti Vody KAQUN sú oficiálne schválené a registrované zdravotníckymi inštitúciami v Maďarsku.
 
Jednou z takých štúdií sú štúdia z r 2004: Examination of the effects of high oxygen content water on tumor cells (dr Pál Katalin)
„Skúmanie vlyvu vody s vysokým obsahom kyslíka na nádorové bunky“
V tejto štúdii sme skúmali in vitro vplyv vody KAQUN na nádorové bunky laboratórnych myší.. (Kompletný originál tejto štúdie v angličtine je k dispozícii TU)
 
 
Ako substrát boli pre experiment použité 2 bunkové línie (H59, LLT-HH), pričom prvá spomenutá je menej škodlivá ako druhá (známa aj ako Lewisov pľúcny tumor), ktorá má schopnosť silnej metastázy. Ako reakčné roztoky boli použité voda KAQUN (voda s vysokým obsahom kyslíku) a voda destilovaná.
 
Postup pri experimente :
1. Počítanie buniek, stanovenie ich životaschopnosti
2. Aplikácia reakčných roztokov v určených dňoch
3. Odber vzoriek medzi  6 alebo 7 dní po aplikácii 
4. Meranie pomocou MTT analýzy (chemosyntéza).
 
Zhrnutie:
Podľa výsledkov štúdie mala voda s vyšším obsahom kyslíku - voda KAQUN výrazne priaznivejší vplyv ako destilovaná voda (voda bez kyslíku).
Pri rôznom obsahu kyslíku (20%,40%,80% - tný roztok), boli výsledky rôzne, platí však priama úmera čím väčšie množstvo kyslíka tým lepšie výsledky.
Vplyv od začiatku terapie - lepšie výsledky boli dosiahnuté pri podávaní vody s vyšším obsahom kyslíku od prvého dňa experimentu. Došlo k významnému zníženiu počtu nádorových buniek od 90 do 100%. . Pri kontrolnej skupine s destilovanou vodou neboli namerané žiadne zaťaženia.
Podávanie od dňa 1. je pokles 81 až 100%.
Pri podaní  vody s vyšším obsahom kyslíku v druhom dni, pokles počtu nádorových buniek bol tiež vysoký. Pri podatí od dňa 2. je pokles 48-56%. 


 

 
 

Záver:
Voda KAQUN dokáže transportovať kyslík priamo do každej bunky v tele. Najmarkantnejšie rozdiely dosahujeme v rámci KAQUN terapie u onkologických pacientov, kedy dochádza k významného znižovaniu počtu nádorových buniek a to len pitím vody s vysokým obsahom naviazaného kyslíku. Pozitívne ovplyvňujeme kvalitu života, stav imunitného systému, zastavenie hypoxie mnoho ďalších faktorov.Účinnosť Vody KAQUN je najlepšia bez úprav (nevariť, nemraziť)

 
 
 
 
 
 

Stručné zhrnutie štúdii vykonaných v r. 2004 s vodou KAQUN

 

View this email in your browser

 
 

https://gallery.mailchimp.com/63ac2842ec9bf8de220d883dd/images/990442a2-b5a4-4ecd-8327-78fd531f7695.jpg

 


          VODA KAQUN

 

            je unikátna, na kyslík bohatá, nesýtená pramenitá voda, ktorá je schopná zastaviť hypoxiu (stav nedostatku kyslíka) bez vedľajších účinkov a zároveň výrazne stimuluje imunitný systém.
 
Z praxe vieme, že zlepšuje kvalitu života onkologického pacienta, významne napomáha regenerácii organizmu a zmierňuje vedľajšie účinky onko terapií. Videli sme mnohé prípady zlepšenia stavu pacienta.
 
Tak ako Vás i nás zaujíma:

  • Prečo je iná ?
  • Prečo dokáže odstrániť hypoxiu?
  • Prečo posiľuje imunitu?
  • Prečo dokáže pomôcť?

 
Na tieto i ďalšie otázky hľadáme odpovede prostredníctvom oficiálnych vedeckých štúdií.
Vedecké štúdie skúmajúce vlastnosti Vody KAQUN sú oficiálne schválené a registrované zdravotníckymi inštitúciami v Maďarsku.
 
Jednou z takých štúdií sú štúdia z r 2004: Examination of the effects of high oxygen content water on tumor cells (dr Pál Katalin)
„Skúmanie vlyvu vody s vysokým obsahom kyslíka na nádorové bunky“
V tejto štúdii sme skúmali in vitro vplyv vody KAQUN na nádorové bunky laboratórnych myší.. (Kompletný originál tejto štúdie v angličtine je k dispozícii TU)
 
 
Ako substrát boli pre experiment použité 2 bunkové línie (H59, LLT-HH), pričom prvá spomenutá je menej škodlivá ako druhá (známa aj ako Lewisov pľúcny tumor), ktorá má schopnosť silnej metastázy. Ako reakčné roztoky boli použité voda KAQUN (voda s vysokým obsahom kyslíku) a voda destilovaná.
 
Postup pri experimente :
1. Počítanie buniek, stanovenie ich životaschopnosti
2. Aplikácia reakčných roztokov v určených dňoch
3. Odber vzoriek medzi  6 alebo 7 dní po aplikácii 
4. Meranie pomocou MTT analýzy (chemosyntéza).
 
Zhrnutie:
Podľa výsledkov štúdie mala voda s vyšším obsahom kyslíku - voda KAQUN výrazne priaznivejší vplyv ako destilovaná voda (voda bez kyslíku).
Pri rôznom obsahu kyslíku (20%,40%,80% - tný roztok), boli výsledky rôzne, platí však priama úmera čím väčšie množstvo kyslíka tým lepšie výsledky.
Vplyv od začiatku terapie - lepšie výsledky boli dosiahnuté pri podávaní vody s vyšším obsahom kyslíku od prvého dňa experimentu. Došlo k významnému zníženiu počtu nádorových buniek od 90 do 100%. . Pri kontrolnej skupine s destilovanou vodou neboli namerané žiadne zaťaženia.
Podávanie od dňa 1. je pokles 81 až 100%.
Pri podaní  vody s vyšším obsahom kyslíku v druhom dni, pokles počtu nádorových buniek bol tiež vysoký. Pri podatí od dňa 2. je pokles 48-56%. 


 

 
 

Záver:
Voda KAQUN dokáže transportovať kyslík priamo do každej bunky v tele. Najmarkantnejšie rozdiely dosahujeme v rámci KAQUN terapie u onkologických pacientov, kedy dochádza k významného znižovaniu počtu nádorových buniek a to len pitím vody s vysokým obsahom naviazaného kyslíku. Pozitívne ovplyvňujeme kvalitu života, stav imunitného systému, zastavenie hypoxie mnoho ďalších faktorov.Účinnosť Vody KAQUN je najlepšia bez úprav (nevariť, nemraziť)

 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

LYMFOSTUDIO

info@lymfostudio.sk

Prevádzka :
Bc Mária Macánková
Kátovská 25
908 51 Holíč SR

Korešpodenčná adresa :
Bc. Mária Macánková
Jednoradová 1539/15
90851 Holíč SR

+421915589879
+421911660211

Vyhľadávanie

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode